Benvinguda

Benvinguts i benvingudes a la web de l’Associació Veïnal d’Aielo de Malferit

Què és una Associació Veïnal?

És una organització no governamental (ONG), independent, al marge de qualsevol govern i institució, no partidària. Les Associacions veïnals sorgeixen de la voluntat, lliure i democràtica dels i les pròpies veïnes dels barris, pobles i ciutats de tota Espanya.

Sense ànim de lucre, la seua Junta Directiva i les persones sòcies actuen amb caràcter voluntari. Els seus objectius són emancipació i progrés. No són matalàs ni coartada de cap poder o administració. La seua missió és treballar i exigir millores en favor dels seus conveïns/es.

Som dones i homes del poble els qui, en igualtat de condicions i oportunitats, formen cada associació que cerquen junts/es solucions, mai de manera aïllada. Cada dirigent veïnal assumeix com a tasca la de treballar en equip, sap que amb açò es juga el resoldre definitivament els problemes que té el seu poble. Sap que així construirà un poble de qualitat. No es prou simplement amb plantejar solucions, han de ser de qualitat i respectuoses amb el desenvolupament sostenible de la resta del poble, defensem solucions als problemes col·lectius. Les Associacions  Veïnals no plantegen les seues reivindicacions per gust. Les originen els problemes, necessitats, demandes i manques de caràcter general i objectiu sentides per la majoria dels seus conveïns/es.

Per açò, actuen formulant reivindicacions com a solucions que es reclamen com a drets. Drets de qualitat de vida, estiguen o no emparats per la llei .

La participació és una qüestió fonamental de les Associacions Veïnals tant en el projecte final com durant tot el procés d’elaboració, seguiment i avaluació dels resultats.

Som de caràcter progressista, és a dir, que afavorim el desenvolupament humà i la millora dels drets ciutadans. Proposem avanços dia a dia per a aconseguir un barri millor, incidint en els mecanismes que asseguren una qualitat de vida per a la majoria, afermant els criteris jurídics i ideològics que impulsen l’estat de benestar. El concepte de progrés ha de ser una guia que oriente les reivindicacions de les Associacions Veïnals.

Alliberem temps d’altres ocupacions, no es va a les Associacions perquè no es té una altra cosa que fer. Per descomptat ningú va a “sofrir”. La persona que participa en una Associació Veïnal ho fa perquè li resulta un treball gratificant. Treballant en l’Associació Veïnal cada persona es diverteix, es forma, participa, aprèn, ofereix el millor de si mateixa i rep el millor de les altres. Les persones que actuen en les associacions, són persones amb capacitat per a organitzar-se i organitzar, a els qui no els preocupa alliberar temps d’altres ocupacions per a dedicar-ho a treballs de l’Associació.

Lluitem per l’autoorganització de la societat promovent activitats culturals, educatives, urbanístiques, de salut… Iniciatives per al barri, en benefici col·lectiu, per a construir un barri més digne i solidari.

Defensem als ciutadans/es davant les administracions, les Associacions Veïnals es fan presents en totes les institucions on es decideixen assumptes que afecten a la ciutadania. Reivindiquen, negocien, pacten, davant ajuntaments, diputacions, comunitats i ministeris. Es coordinen amb altres entitats afins en els objectius, fomentant un moviment social capaç d’aconseguir resultats en la millora de la qualitat de vida.