Quí sóm?

Quí sóm?

Un grup de ciutadans i ciutadanes d’Aielo de Malferit, que s’organitzem per a dur a terme les següents finalitats:

L’Associació tindrà com a finalitats la defensa de la qualitat de vida dels veïns del municipi d’Aielo de Malferit en el qual es desenvolupa i dels seus interessos generals, fomentant, a més, l’educació, informació, defensa, representació i promoció dels drets dels consumidors i usuaris en general i dels associats en particular.
Detallem entre altres:
a) Defendre el just desenvolupament social que eleva adequadament i dignament els mitjans de vida de las persones associades.
b) Dirigir-se als poders públics i altres entitats, per a sol·licitar el muntatge i perfeccionament de serveis.
c) Cooperar per al bon funcionament de les institucions educatives i fomentar-les. A l’efecte es podran cursar les oportunes propostes i reclamacions, com també demanar informació dels organismes corresponents.
d) Vetlar per la conservació i embelliment dels edificis, carrers, accessos, zones verdes, serveis públics i altres espais utilitzats per tot el veïnat.
e) Promoure la defensa del veïnat com a consumidor, per tots els mitjans legals.
f) Fomentar l’ús del valencià per a preservar els trets identitaris propis.
g) Promoure una tasca cultural, a fi d’aconseguir que el veïnat siga més conscient en el seu comportament diari.