ANY 2016

Data Petició Data Resposta
25/02/2016 Presentant Junta Directiva Provisional i sol·licitant entrevista 03/03/2016 Contestació Ajuntament
 15/03/2016  Sol·licitant local per jornada consum elèctric  05/04/2016  Contestació Ajuntament
 14/04/2016  Sol·licitant contracte adjudicació aigua i clavegueram
 14/04/2016  Sol·licitant lloc per celebrar consum elèctric  20/04/2016  Concedint local jornada
 20/05/2016  Reiterant sol·licitud contracte aigua  06/07/2016  Contestació de l’Ajuntament
 13/07/2016  Reclamant al Consell de Transparència la negació a entregat contracte aigua  13/03/2017  Resposta del Consell de Transparència a la denegació contracte aigua
 07/10/2016  Demanant a l’Ajuntament el compliment de la Llei de Transparència
 07/10/2016  Demanant a l’Ajuntament relació de subvencions concedides en 2015  22/11/2016  Contestació Ajuntament
 07/10/2016  Comunicant Junta Directiva de l’Associació
02/11/2016 Sol·licitant modificació IBI per 2017
09/12/2016 Reiterant petició subvencions concedides en 2015
09/12/2016 Petició de local per fer Assemblea Associació  11/01/2017  Concedint local per Assemblea
23/01/2017 Modificant escrit anterior

 

ANY 2017

 10/02/2017 Proposta aparcament C/ Major  23/02/2017  Resposta Ajuntament
10/02/2017 Reiterant entrevista amb l’Alcaldia
20/02/2017 Sol·licitant informe sobre fumigació població 2017 20/03/2017 Resposta Ajuntament
23/02/2017 Sol·licitant local per  Jornades Patrimoni 24/02/2017 Concedint local
23/03/2017  Sol·licitant entrevista amb el Gerent del Cadastre  05/04/2017  Resposta del Gerent del Cadastre
 27/03/2017 Reclamant al Consell de Transparència negació entrega llistat subvencions 2015  18/01/2018  Contestació Consell Transparencia estimant la reclamació presentada per l’Associació Veïnal
 11/04/2017  Preguntant a l’Ajuntament per l’enderroc de la Bonavista   06/06/2017  Resposta Ajuntament
28/04/2017 Sol·licitant contractes i factures consum electricitat Ajuntament
  7/06/2017  Rectificant anterior escrit
 11/04/2017  A Direcció Gral Patrimoni sobre pintures Casa dels Mahons  05/05/2017  Resposta e la Direcció General de Patrimoni
 11/04/2017   A l’Ajuntament sobre pintures Casa dels Mahons
 05/05/2017  Reiterant reclamació Consell Transparència contracte aigua  17/05/2017

05/06/2017

 

 Escrit del Consell Transparència a l’Alcadia

Recurs Contenciós de l’Ajuntament contra decició del Consell Transparència

 09/06/2017  Escrit de l’Alcaldia al President de l’Associació Veïnal  18/07/2017  Resposta de l’Associació a l’Alcaldia
 14/07/2017  Escrit reclamant Contracte aigua a SEASA
18/07/2017 Petició de certificació publicació BOP
 20/07/2017 Escrit a la presidenta PP  25/07/2017 Resposta Presidenta PP
 01/02/2018  Escrit Comissió Transparència del silenci administratiu Ajuntament respecte a certificació publicació BOP
01/02/2018 Escrit Comissió Trasparència del silenci administratiu respecte als rebuts de la llum