En referència a l’escrit de l’Alcalde (3a part)

En referència a l’escrit de l’Alcalde (3a part)

Amb referència a l’escrit  de l’Alcalde de gener remès a tota la població d’Aielo:

Vostè al·lega que detraiem recursos de l’Ajuntament amb les nostres peticions (la majoria no han tingut resposta), no obstant açò vostè dedica molts més recursos en advocats per a evitar lliurar-nos la informació a la qual ens dóna dret la llei de Transparència. No solament propis, sinó també de la Generalitat que ha de posar la seua part de despeses en advocats, per a fer-li complir la Llei.

Tinguen en compte que, per exemple, el rebut de l’aigua ha pujat en els seus costos fixos, des de la nova contracta  un 202%, i  els seus costos variables el 24%, és comprensible la nostra preocupació. Per això hem sol·licitat el contracte, per a analitzar aquesta pujada tan significativa.

Aquesta gestió de l’aigua està ocasionant els costos més  importants en les butxaques dels ciutadans i empreses d’Aielo, i no en els recursos de l’Ajuntament.

Amb la seua estratègia simplement està retardant el lliurament del «contracte de l’aigua» perquè tots els veïns d’Aielo puguen defensar els seus drets davant un possible incompliment per part de l’empresa concessionària. Vostè ha de defensar els interessos dels ciutadans d’Aielo de Malferit enfront dels interessos  de l’empresa concessionària de la gestió de l’aigua.

Enllaç a la Resolució del Consell de Transparència, respecte al contracte de l’Aigua a favor de l’Associació Veïnal.

https://drive.google.com/file/d/1_hwYCuZvtThAISPB6zm7s9clzTRWQwS0/view?usp=sharing

Enllaç a l’escrit explicatiu d’increment dels costos de l’Aigua.

 

Deja una respuesta