Assemblea General Extraordinària

Assemblea General Extraordinària

 

Ordre del dia de l’Assemblea Extraordinària

1.- Lectura i aprovació de l’acta de de la sessió anterior.

2.- Informe de la Presidència de les activitats realitzades fins ara.

3.- Informe de la problemàtica dels costos de l’aigua.

3.1 Propostes d’actuacions a fer.

4.- Elecció de persones per a la Junta Directiva

5.- Precs i preguntes

Deja una respuesta