Resumen de les Jornades sobre Patrimoni local

I JORNADES DE PATRIMONI. AIELO DE MALFERIT. 25-3-2017

Ponent: Ferran Castelló Domenech


El proppassat 25 de març vaig ser partícip de les primeres Jornades de Patrimoni de la meua localitat natal, Aielo de Malferit.  Se’m va encomanar la realització d’una síntesis de tot allò considerat patrimoni  i que estigués conservat al poble. Tan mateix, per saber que era patrimoni, primer hi havia que explicar la seva definició, pressa de l’AVL on no sols el concepte historicoartístic és el vàlid, si no que la seva tercera definició molt més que valida, a continuació, ambdós significats: .

  • Conjunt de testimonis que formen herència cultural d’una societat, com les tradicions, els costums, l’art o el paisatge. Patrimoni historicoartístic.

I la tercera definició:

  • “Béns que una persona hereta dels seus ascendents o avantpassats directes”.

Exemple: Falles, Tribunal de les Aigües, Llotja de Valencia, Sant Calze,…

Així hi tot no hem semblava correcte ni completa la seva explicació, sens afegir un extracte de la llei de Patrimoni Valencià, ja que , pel que a mi respecta és ben completa i aclaridora:

“El patrimonio cultural valenciano está constituido por los bienes muebles e inmuebles de valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico, técnico, o de cualquier otra naturaleza cultural, existentes en el territorio de la Comunidad Valenciana o que, hallándose fuera de él, sean especialmente representativos de la historia y la cultura valenciana (…)”.

Una vegada vist el que podríem considerar Patrimoni, hi havia que esbrinar també les categories de protecció o tipus. En aquest cas son el BRL, aquells que per tenir algun dels valors anteriorment mencionat si més no el grau d’importància que poden assolir els BIC, tanmateix deuen ser recollits a l’Inventari de General de Patrimoni. D’aquest tipus, a la nostra localitat tenim l’edifici de l’església parroquial de Sant Pere.

Els BIC (Bens d’Interès Cultural), son aquells que per les seves singulars característiques e importància per al patrimoni cultural, son i deuen ser objecte d’especials mesures de protecció, divulgació i foment, derivat de la seva rellevància. En aquest cas la localitat compta al Palau dels Malferit, actual Ajuntament, com únic BIC declarat.

La tasca de que hi ho te que protegir no te la seva funció de protecció, si no es fa servir d’algunes eines. En primer cas la legislació.  És aquella que ens permet controlar i protegir tot allò que considerem patrimoni. Hi ha que recordar aquell dit que “feta la llei, feta la trampa”, per aquest motiu, sempre hi ha algun buit legal pel que aquell que considerem patrimoni siga susceptible d’esser agredit o fet malbé.

Després, per fonamentar aquesta legislació i conseqüent protecció, l’objecte a declarar BIC o BRL deu ser analitzat e investigat per les persones adients, historiadors de l’art, historiadors, arquitectes, etc. La tasca abastirà la lectura de documentació contemporània  adient a l’obra a protegir, treballs anteriors escrits, treballs semblants, etc…

Una vegada recollida tota aquesta informació, ens queda la difusió. Serà molt important per donar a conèixer el patrimoni-objecte que s’ha estudiat, ja que sense la base històrica i documental, la protecció es inviable i manca de fonament bàsic per a que siga solida.

Per últim, i molt important també, és la conscienciació de la societat, no te ningun mèrit que l’investigador o la persona encarregada de protegir aquest objecte ho realitze si la societat, la gent a la que va dirigida no prenga eixa consciència de ciutadà exemplar i valore el que l’envolta perquè fa molts anys, o no tants, formava part de la seva societat.

Per últim, vaig fer un seguit de tipologies patrimonials que s’han conservat i es conserven a Aielo de la següent forma:

Urbanisme. Actualment, la localitat d’Aielo conserva la seva trama primigènia i les seves diverses fases d’expansió. Ho podríem considerar Patrimoni, ja que moltes localitats a la Comunitat Valenciana han perdut aquells carrers més antics.

Gracies a investigacions en curs i altres ja vistes sabem moltes coses sobre les portes d’accés a la localitat, el seu nom i com era la muralla que hi havia.

Arquitectura.  Pel que fa a l’arquitectura, podem anar des el més antic u obvi, com els temples religiosos, a elements arquitectònics de les façanes. Podríem parlar de l’església actual, el solar de l’antiga al segle XVI, l’ermita, els portals d’accés a la localitat, les cases del segle XVIII o les últimes, al segle XIX, situades , entre altres al carrer major.

Arts plàstiques: escultura, pintura, arqueologia,… Aquest patrimoni en gran part és de temàtica religiosa. A banda de saber el que es conserva a l’església parroquial. Alguna gent del poble conserva algunes escultures o pintures antigues (murals o a pintures emmarcades).

Arqueològicament, sabem del que es conservava al Motlló de les Mentires, als diferents assentaments d’època prehistòrica o del que pot existir de la Partida de Cairent, a dia d’avui per explorar.

Documental. Aquest patrimoni juga un paper doble, ja que és testimoni escrit del que ha ocorregut a èpoques passades i perquè sense amb ell no es podria fonamentar qualsevol protecció. A banda, molts documents son belles obres d’art, com el mapa del terme del segle XVIII, conservat a l’arxiu municipal.

Immaterial. Aquest últim està molt en boga actualment, ja que moltes tradicions han rebut aquesta determinació: El tribunal de les Aigües, per exemple…

En quant a Aielo, l’immaterial podríem considerar les tradicions orals i religioses, aquelles de temàtica etnològica. Quasi sempre fonamentades en fonts documentals e històriques, com les festes patronals i les seves processons, o les histories de por per als menuts, etc..

 

 

Per a concloure, voldria agrair a Jaume i a l’Associació Veïnal de la localitat aquesta oportunitat per donar a conèixer el patrimoni del nostre poble i que aquella gent que va poder assistir-hi s’impregnara del que l’envolta.

 

Deja una respuesta

Cerrar menú
A %d blogueros les gusta esto: